Onderhoudsabonnement bevat de volgende voorwaarden;

  • Jaarlijkse controlebeurt van uw verwarming, cq warmwatertoestel.
  • Indien nodig het reinigen van brander, warmtewisselaar, sifon, afvoer en ventilator.
  • Afstellen van brander en waterdruk.
  • Toestel controleren op goede werking en lekkage.
  • De eventuele mankementen aan het toestel melden aan de abonnementhouder.
  • Storingen aan het verwarmingstoestel welke zich binnen het abonnementsjaar voordoen worden binnen 24 uur verholpen.
  • Bij een buiten temperatuur van minder dan 10 graden worden storingen binnen 8 uur verholpen onder de zelfde voorwaarden als eerder genoemd.
  • Storingen aan de warmwatervoorziening worden voor, of op de eerstvolgende werkdag verholpen.
  • Voor spoedeisende storingen kunt u contact opnemen met het mobiele storingsnummer dat u krijgt bij het afsluiten van een onderhouds abonnement, voor overige afspraken kijkt u onder rubriek contact.